Promocja!

Pakiet Szkoleń Spółkomania. Spółka z o.o. w praktyce.

1 497,00  719,00 

Pliki mają pojemność 20 GB (bardzo dobra jakość filmu – FULL HD). Prędkość pobierania uzależniona jest od możliwości sprzętowych pobierającego i nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy.

Niniejsze opracowania stanowią zwięzły zarys szkolenia przygotowanego specjalnie dla Państwa w kierunku zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stan prawny na dzień 29 czerwca 2020 roku nie uległ zmianie. Szkolenie, jak i niniejsze opracowanie są na bieżąco aktualizowane w oparciu o zmieniające się przepisy.

Kategoria:

1. ZASADY OGÓLNE: SPÓŁKA Z O.O.
W niniejszej części szkolenia przygotowaliśmy dla Państwa omówienie wszystkich ogólnych zagadnień związanych z założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz omawiamy wszelkie – czasem niezrozumiałe dla laika , instytucje prawne, których znajomość niezbędna jest do prowadzenia działalności w takiej formie.

Podczas szkolenia przeprowadzamy Państwa przez proces zakładania spółki, zwracając szczególną uwagę na typowe błędy popełniane na tym etapie, jak również podajemy przykłady problemów i ich rozwiązań, związane z działalnością spółki, oparte na doświadczeniu czerpanemu z obsługi tego rodzaju podmiotów. Z uwagi na zakres szkolenia, skupiamy się na etapie zakładania i prowadzenia działalności w tej formie.

W każdym jednak przypadku zachęcamy do zapoznania się naszą całą ofertą szkoleniową i przypominamy, że proces zakładania spółki, jej prowadzenia i zakończenia działalności jest procesem złożonym.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z twórcami szkolenia, jak również polecamy swoje usługi przy obsłudze prowadzonych przez Państwa spółek na każdym etapie ich życia.

2. UMOWA SPÓŁKI I ZAPISY ZABEZPIECZAJĄCE
Ta część szkolenia poświęcona jest stricte kwestiom związanym z:

  1. przygotowaniem i sporządzeniem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
  2. zawarciem w umowie spółki zapisów, które pozwolą w przyszłości uniknąć wielu problemów w funkcjonowaniu spółki i to zarówno w sferze wewnętrznego porządku jak również w kontaktach z podmiotami trzecimi i organami państwowymi.

Wskazujemy Państwu na minimalne elementy umowy spółki, wymagane prawem, jak również przedstawiamy przykładowy wzór umowy spółki zoo, a także omawiamy zapisy, które naszym zdaniem – zdaniem praktyków – są konieczne w takiej umowie dla uniknięcia problemów na przyszłość.

Przypominamy, że szkolenie ma charakter ogólny i odnosi się do klasycznego modelu umowy i zapisów.

Sporządzone przez twórców szkolenia umowy dla klientów mają zawsze charakter indywidualny i dopasowany bezpośrednio do  jego potrzeb, acz wyposażone we wszelkie konieczne zapisy zabezpieczające.

W każdym jednak przypadku zachęcamy do zapoznania się naszą całą ofertą szkoleniową i przypominamy, że proces zakładania spółki, jej prowadzenia i zakończenia działalności jest procesem złożonym.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z twórcami szkolenia, jak również polecamy swoje usługi przy obsłudze prowadzonych przez Państwa spółek na każdym etapie ich życia.

3. REJESTRACJA WNIOSKÓW KRS
W tej części przedstawiamy przykładowe sposoby przygotowania wniosku rejestracyjnego składanego w sądzie rejestrowym za pomocą systemu informatycznego oraz w sposób tradycyjny.

Nierzadko ten końcowy etap zakładania działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawa najwięcej problemów przedsiębiorcom.

W związku z tym przeprowadzamy krok po kroku po formularzu rejestracyjnym oraz wskazujemy najczęstsze błędy podczas wypełniania wniosku oraz wskazujemy pułapki w nim zawarte.

W każdym jednak przypadku zachęcamy do zapoznania się naszą całą ofertą szkoleniową i przypominamy, że proces zakładania spółki, jej prowadzenia i zakończenia działalności jest procesem złożonym.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z twórcami szkolenia, jak również polecamy swoje usługi przy obsłudze prowadzonych przez Państwa spółek na każdym etapie ich życia.