Windykacja

 • specjalizujemy się w odzyskiwaniu należności w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, ale również prowadzimy windykację na rzecz osób fizycznych, spółdzielni, fundacji, związków i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • podejmujemy się windykacji na podstawie wszelkich legalnych dokumentach świadczących o istnieniu zobowiązania
 • prowadzimy sprawę windykacyjną od a do z - czyli od weryfikacji roszczenia, poprzez etap przedsądowy jak i przed sądem z uwagi na współpracę z Kancelarią Prawną, która zapewnia również merytoryczne wsparcie na każdym etapie sprawy
 • działamy w oparciu o umowę o świadczenie usług z Państwem, przy ograniczeniu formalności do minimum, a kwotę wynagrodzenia ustalamy indywidualnie dla każdej sprawy w sposób procentowej prowizji od odzyskanych przez Państwa pieniędzy, bez zaliczek, opłat wstępnych (z wyjątkiem opłat sądowych za wszczęcie postępowania sądowego, o których informujemy przed złożeniem sprawy wraz z opinią na temat zasadności dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego)
 • nigdy nie dokonujemy cesji na naszą rzecz przysługujących Państwu roszczeń, zawsze działamy w imieniu i na rzecz Państwa, a środki odzyskane od nierzetelnego kontrahenta kierowane są bezpośrednio na Państwa konto lub według indywidualnych ustaleń na nasze konto
 • stała współpraca i wgląd na bieżąco w prowadzone czynności windykacyjne
 • oferujemy usługi doraźne (w pojedynczych sprawach) jak i stałą współpracę w oparciu o stałe zlecenie (szczególnie atrakcyjne warunki współpracy), jak również przeprowadzenie poszczególnych etapów windykacyjnych
 • zapewniamy doradztwo prawne w zakresie dochodzonego roszczenia, udział w mediacjach lub postępowaniach przed sądami polubownymi, reprezentację Państwa przed dłużnikiem w formalnych jak i nieformalnych negocjacjach, przygotowujemy plany spłat, które również mogą być przez nas monitorowane; pomoc na etapie po sądowego postępowania egzekucyjnego i reprezentacja w takim postępowaniu

W ramach stałej współpracy

 • audytu wierzytelności przysługujących Państwu - tzn. po zapoznaniu się z całością dokumentacji (umowy, faktury itd.), wskażemy, które wierzytelności są wymagalne i przedstawimy plan działania dla poszczególnych wierzytelności (tzn. za dwa dni przedawnia nam się roszczenie, nie ma czasu na negocjacje - wtedy trzeba szybko składać pozew do sądu)
 • bieżący monitoring wierzytelności - tak, aby uniknąć przedawnienia danego roszczenia
 • użyczenie tzw. pieczęci prewencyjnej - która informuje kontrahentów, że wskazane wierzytelności są pod „opieką” windykatora i w razie braku zapłaty zostaną podjęte odpowiednie czynności
 • pomoc przy umieszczaniu danych nierzetelnych kontrahentów w odpowiednich rejestrach i biurach informacji gospodarczej, w tym rejestrach branżowych i specjalistycznych