ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

DOSTOSUJEMY OFERTĘ DO TWOJEJ FIRMY

 • profesjonalne i kompleksowe usługi Księgowe
 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Pełnych Ksiąg Rachunkowych
 • wsparcie w przypadku kontroli skarbowych i podatkowych
 • reprezentacja przed US, ZUS, GUS, UKS
 • prowadzenie i rozliczanie ryczałtu
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu
 • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji VAT, JPK, PIT, CIT
 • sporządzanie deklaracji PCC
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie świadectw pracy pracowników
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie listy płac pracowników
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników
 • rozliczanie ZUS pracowników i właścicieli
 • rozliczanie delegacji
 • sporządzanie PIT-11
 • sporządzanie PIT-40

Profesjonalne doradztwo

 • profesjonalne doradztwo w zakresie Działalności Gospodarczych i Spółek z o.o.
 • zakładanie i przekształcanie Spółek z o.o. oraz Działalności gospodarczych
 • dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • sporządzanie uchwał, wniosków oraz umów Spółek
 • sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • wysyłanie sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

Usługi Dodatkowe

Prawnik

Notariusz

Ubezpieczenia

Kredyty i leasingi

Dotacje unijne

Windykacja

Współpracujemy z wieloma ekspertami z różych dziedzin,
dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom pełen pakiet wsparcia, który jest niezbędny przy prowadzeniu firmy

Windykacja

 • specjalizujemy się w odzyskiwaniu należności w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, ale również prowadzimy windykację na rzecz osób fizycznych, spółdzielni, fundacji, związków i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • podejmujemy się windykacji na podstawie wszelkich legalnych dokumentach świadczących o istnieniu zobowiązania
 • prowadzimy sprawę windykacyjną od a do z - czyli od weryfikacji roszczenia, poprzez etap przedsądowy jak i przed sądem z uwagi na współpracę z Kancelarią Prawną, która zapewnia również merytoryczne wsparcie na każdym etapie sprawy
 • działamy w oparciu o umowę o świadczenie usług z Państwem, przy ograniczeniu formalności do minimum, a kwotę wynagrodzenia ustalamy indywidualnie dla każdej sprawy w sposób procentowej prowizji od odzyskanych przez Państwa pieniędzy, bez zaliczek, opłat wstępnych (z wyjątkiem opłat sądowych za wszczęcie postępowania sądowego, o których informujemy przed złożeniem sprawy wraz z opinią na temat zasadności dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego)
 • nigdy nie dokonujemy cesji na naszą rzecz przysługujących Państwu roszczeń, zawsze działamy w imieniu i na rzecz Państwa, a środki odzyskane od nierzetelnego kontrahenta kierowane są bezpośrednio na Państwa konto lub według indywidualnych ustaleń na nasze konto
 • stała współpraca i wgląd na bieżąco w prowadzone czynności windykacyjne
 • oferujemy usługi doraźne (w pojedynczych sprawach) jak i stałą współpracę w oparciu o stałe zlecenie (szczególnie atrakcyjne warunki współpracy), jak również przeprowadzenie poszczególnych etapów windykacyjnych
 • zapewniamy doradztwo prawne w zakresie dochodzonego roszczenia, udział w mediacjach lub postępowaniach przed sądami polubownymi, reprezentację Państwa przed dłużnikiem w formalnych jak i nieformalnych negocjacjach, przygotowujemy plany spłat, które również mogą być przez nas monitorowane; pomoc na etapie po sądowego postępowania egzekucyjnego i reprezentacja w takim postępowaniu

W ramach stałej współpracy

 • audytu wierzytelności przysługujących Państwu - tzn. po zapoznaniu się z całością dokumentacji (umowy, faktury itd.), wskażemy, które wierzytelności są wymagalne i przedstawimy plan działania dla poszczególnych wierzytelności (tzn. za dwa dni przedawnia nam się roszczenie, nie ma czasu na negocjacje - wtedy trzeba szybko składać pozew do sądu)
 • bieżący monitoring wierzytelności - tak, aby uniknąć przedawnienia danego roszczenia
 • użyczenie tzw. pieczęci prewencyjnej - która informuje kontrahentów, że wskazane wierzytelności są pod „opieką” windykatora i w razie braku zapłaty zostaną podjęte odpowiednie czynności
 • pomoc przy umieszczaniu danych nierzetelnych kontrahentów w odpowiednich rejestrach i biurach informacji gospodarczej, w tym rejestrach branżowych i specjalistycznych

INDYWIDUALNA WYCENA

Klienci są dla nas najważniejsi dlatego, nasze usługi wycenimy po zapoznaniu się z Twoja firmą