Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a podatki

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa można traktować jako przychód z działalności gospodarczej lub jako darowizna, co wpływa na późniejsze rozliczenia podatkowe.