Dalszy ciąg zmian planowanych przez Ministerstwo Finansów

Przedstawiamy dalszą część zmian, które planuje wprowadzić Ministerstwo Finansów! 

Stawka podatku CIT – 9%
Będą nią objęte małe firmy, stanowiące grupę ok. 90% wszystkich podatników podatku CIT.

Koszt kapitału własnego
Pojawił się zamiar wprowadzenia możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy. Kwota kosztów z tego tytułu będzie jednak limitowana.

Konwersja długu na kapitał
Wprowadzona również ma zostać możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki.

Sukcesja firm a podatki
Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy dotyczyć ma nabywców, którzy podejmą się kontynuowania prowadzenia firmy przez co najmniej 2 lata. Dla gospodarki rozwiązanie to stwarza szansę zachowania istniejących miejsc pracy.

Mały Podatnik
Pojawił się zamiar podwyższenia progu „małego podatnika” w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Korzystniejsze zasady amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy – w wypadku CIT – niższej stawki podatku, mają być dzięki temu dostępne dla większej liczby przedsiębiorców. Ministerstwo przewiduje też możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika.