Infinite Business w Info Magazynie Lubelskim

W szóstym wydaniu Info Magazynu Lubelskiego pojawił się artykuł, w którym można przeczytać o naszej firmie oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniżej prezentujemy część publikacji, dotyczącą wad i zalet takiej formy prawnej.

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prawną spośród spółek handlowych w Polsce. Ostatnimi czasy wzbudza ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców funkcjonujących na rynku już jakiś czas, jak również wśród osób, które dopiero planują stworzyć swój biznes.

Aby zrozumieć zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w takiej formie prawnej należy zapoznać się zarówno z zaletami jak i wadami tego podmiotu.

Może zacznijmy od wad spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Moim zdaniem warto wspomnieć, że jest ich stosunkowo niewiele w odniesieniu do jej zalet. Możemy tu w zasadzie wymienić jedynie trzy główne wady, na które zwracają uwagę osoby zainteresowane taką formą prowadzenia działalności – podwójne opodatkowanie, weryfikacja wypłat z konta bankowego i kasy spółki oraz Sprawozdanie Finansowe, które trzeba składać corocznie do Krajowego Rejestru Sądowego. Ten ostatni aspekt musi być powierzony dla profesjonalnego biura rachunkowego prowadzącego rzetelnie księgi rachunkowe. Ostatnia kwestia powinna być jednak tak naprawdę rozpatrywana jako korzyść dla przedsiębiorcy, gdyż w ostatecznym rozrachunku pozwala ona zidentyfikować dokładnie jakie działania Spółki prowadzą do jej rozwoju a tym samym do zwiększenia jej dochodu w przyszłości.

Zalet posiadania sp. z o.o. natomiast jest dużo więcej – BRAK ZUS, łatwe formy pozyskiwania kapitału z zewnątrz, większa wiarygodność w przetargach, bankach, jako Pracodawca, większa przejrzystość operacji finansowych oraz ostatnia zaleta, która od niedawna wzbudza ogromne zainteresowanie dla przedsiębiorców, którzy posiadają już spółkę z o.o. czyli umowa powołania.

Przy umowie powołania chciałabym się zatrzymać i wyjaśnić co to właściwie jest i czym się charakteryzuje.

Umowa powołania jest umową cywilno-prawną. Wynagradza ona Prezesa Zarządu bądź Członka Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w spółce. Charakteryzuję się głownie tym, że gdy prezes zarządu spółki z o.o. wykonuje tę funkcję wyłącznie na podstawie powołania w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, nie będąc związany ze spółką umową o pracę ani kontraktem cywilnoprawnym, nie powstaje obowiązek odprowadzania za niego składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia płaconego z tego tytułu przez płatnika składek. Spółka odprowadza tylko z tego tytułu podatek dochodowy w wysokości 18% oraz Prezes Zarządu bądź Członek Zarządu, który rozlicza się z dochodu uzyskanego z tego tytułu pod koniec roku w PIT-11. Co więcej, w przypadku stosunku pracy z powołania, nie stosuje się przepisów regulujących tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz regulujących roszczenia o bezskuteczności wypowiedzeń i przywracaniu do pracy.

Drodzy Przedsiębiorcy chciałabym jednak zwrócić uwagę iż bardzo istotne są zapisy znajdujące się w umowie opisanej powyżej. Gorąco zachęcam do weryfikowania zapisów, które są uwzględnione w umowie powołania bądź zlecenie sporządzenie tej umowy wykwalifikowanej w tym zakresie osobie lub firmie, która poprawnie oraz rzetelnie przygotuję ją dla Państwa.

 

Zapraszamy do czytania!  Magazyn w wersji online można znaleźć tutaj.