Jednolity plik kontrolny

JPK przedstawiany jest w formie elektronicznej, w odpowiednim formacie przekazuje się go na wniosek urzędu skarbowego, zawiera dane księgowe uporządkowane w określonej logicznie strukturze.  JPK_VAT należy przesyłać co miesiąc wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie XML, ułatwiając jego przetwarzanie. Pozostałe rodzaje JPK mogą być przekazane do organu podatkowego na nośnikach danych.

Od 1 lipca 2016 roku plik dotyczył tylko dużych przedsiębiorstw. Od stycznia 2017 r. obowiązek wysyłki pliku JPK_VAT objął również małych i średnich przedsiębiorców. Natomiast od 1 lipca 2018 r. plik obowiązuje już wszystkich przedsiębiorców – bez względu na wielkość firmy.

Aktualnie JPK składa się z siedmiu struktur:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  • faktura VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP

Co ważne Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych struktur, np. JPK dla paragonów fiskalnych.

Głównym celem jego wprowadzenia jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej efektywności. System pozwoli urzędom na łatwe zlokalizowanie faktur dotyczących sprzedaży towaru lub usług, które nigdy nie miały miejsca – tzw. „pustych faktur”.

Co JPK daje przedsiębiorcom?
Przede wszystkim – pozwala odejście od papierowych wydruków. Format danych ułatwia ich szybką analizę oraz jest pomocny dla audytorów, modernizuje i automatyzuje działania firmy. Skraca czas wykonywanych czynności, zmniejsza ich uciążliwości, a w efekcie ogranicza koszty.